THÔNG TIN TRUYỆN

Anh Hùng Liên Minh Chi Tuyệt Thế Vô Song

Còn tiếp Cạnh Kỹ Tâm Động Khả Nhạc 689 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Cái gì? Ngươi nói Liên Minh Huyền Thoại là 5V5 trò chơi? Cái này chẳng lẽ không một mực là 1 đánh 9 trò chơi sao?

Hạ Tân lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ...

Chẳng lẽ mọi người chơi không phải cùng một trò chơi...

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Anh Hùng Liên Minh Chi Tuyệt Thế Vô Song