THÔNG TIN TRUYỆN

Bách Luyện Thành Tiên

Còn tiếp Tiên Hiệp Huyễn Vũ 246 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Nếu bạn nào đã từng yêu thích Phàm nhân tu tiên truyện thì truyện này là 1 phàm nhân tu tiên truyện thứ 2, nhân vật chính ko có linh căn, ko thể thuận lợi tu tiên, phải dùng đan dược để tu luyện. Vậy như thế nào để có được đan dược để tu luyện trong 1 thế giới khắc nghiệt, nhân vật chính là 1 đệ tử đê cấp của 1 môn phái tu chân thuộc hàng tam lưu, ko có linh căn ko thể tu luyện, nếu như hàn lập trong Phàm nhân tu tiên truyện có được chiếc bình thần kỳ có thể ươm trồng thảo dược thì nhân vật chính ở đây cũng có 1 khả năng đặc biệt. Nào chúng ta cùng theo chân của nhân vật chính để theo dõi bước đường trở thành 1 cự đầu như thế nào nhé!!

Theo mình đánh giá thì truyện này hay ko kém Phàm nhân tu tiên và Tạp đồ.
mình chỉ giới thiệu link, tại mình ko rành convert nên để bạn nào rành thì giúp hộ vậy.

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Bách Luyện Thành Tiên
Chương 22 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm ba mươi lăm chương bổ linh đan
Chương 23 : Chương 23
Chương 24 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm ba mươi sáu chương trở về núi luyện đan
Chương 25 : Chương 25
Chương 26 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm ba mươi bảy chương thiên ma thành
Chương 27 : Chương 27
Chương 28 : Chương 28
Chương 29 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm ba mươi tám chương xung đột
Chương 30 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm ba mươi chín chương thiên huyễn biến
Chương 31 : Chương 31
Chương 32 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm bốn mươi chương thiên sát thiếu chủ
Chương 33 : Chương 33
Chương 34 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm bốn mươi mốt chương liễu ám hoa minh
Chương 35 : Đệ hai quyển đạo tiên thảo đệ nhất trăm bốn mươi hai chương đường lang bộ thiền
Chương 36 : Đệ hai quyển đạo tiên thảo đệ nhất trăm bốn mươi ba chương huyền hỏa thần châu
Chương 37 : Đệ hai quyển đạo tiên thảo đệ nhất trăm bốn mươi bốn chương huyết tế phệ quỷ
Chương 38 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm bốn mươi lăm chương cùng thi triển thần thông
Chương 39 : Chương 39
Chương 40 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm bốn mươi sáu chương truyền thế chi bảo
Chương 41 : Đệ nhị quyển đạo tiên thảo một trăm bốn mươi bảy chương tân đích phát hiện