THÔNG TIN TRUYỆN

Cố Chủ Quan Sát Nhật Ký

Hoàn thành Hiện Đại superpanda 54 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng ẩn tàng rồi bản thân đại học T xã hội học nghiên cứu sinh thân phận, trở thành gia chính phục vụ quần thể bên trong nhất viên, ẩn núp đến Chung Thanh Văn trong nhà, bắt đầu một đoạn tân cuộc sống!

Chung Thanh Văn: "Vương Vượng Vượng!"

Vương Vượng Vượng: "Tới rồi tới rồi... Không cần sủa."

Nội dung nhãn: Vui mừng oan gia đô thị tình duyên

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Vương Vượng Vượng, Chung Thanh Văn ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Cố Chủ Quan Sát Nhật Ký