THÔNG TIN TRUYỆN

Hoàn Mỹ Thế Giới

Còn tiếp Huyền Huyễn Thần Đông 663 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Một hạt bụi có thể lấp biển , một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao , trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất.

Quần hùng cùng nổi lên , vạn tộc mọc lên san sát như rừng , chư thánh tranh bá , loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la , cuộc đời thăng trầm? !

Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra , tất cả bắt đầu từ nơi này. . .

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Hoàn Mỹ Thế Giới