THÔNG TIN TRUYỆN

Khai Khải Ngã Đích Đế Quốc Thời Đại

Hoàn thành Quân Sự Tinh Thần Lâu Nghĩ 20 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Xuyên qua... Vẫn là một cái nghèo nàn tiểu quốc con tin.
Nhìn công khoa chó như thế nào tại dị thế khai thác mỏ đúc kiếm tạo súng đạn, thuận tiện đến cái toàn bộ đại lục thống nhất.
Vừa đọc vừa làm nên hơi châm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng cách:
- Vote 5*, bấm Like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu đề cử.
- Donate cho Converter: VIETTIN BANK 109001243305 TRAN MANH TUAN
- Đặt mua đọc offline trên app

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Khai Khải Ngã Đích Đế Quốc Thời Đại