THÔNG TIN TRUYỆN

Nga! Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta

Hoàn thành Hiện Đại Đậu Toa 9 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Đầu gỗ nam sao? Không quan hệ, nàng không để ý,

Mau đưa hắn quải lên giường đi! Miễn cho ở trường mộng nhiều ——

Thế nhưng... Trông hắn kia phó xấu hổ bế tục bộ dáng,

Hắn... Nên sẽ không còn là một xử nam đi? !

Ờ ờ, may mắn trên giường của hắn công phu không vậy "Đầu gỗ",

Nàng dùng thử sau cảm thấy thật hài lòng, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng,

Trực tiếp lừa về nhà đi làm lão công!

Không ngờ đầu gỗ biến thành tử hội sau giá thị trường trái lại nước lên thì thuyền lên.

Rõ như ban ngày chi cũng có bạch mục nữ dám cả gan cùng nàng cướp ——

Mặc dù nàng đã "Thoái ẩn giang hồ" đã lâu rồi.

Nhưng vi bảo vệ thân lão công, bảo vệ hôn nhân của mình,

Đối phó hồ ly tinh, "Thủ đoạn độc ác" vẫn không thể ít ——

Nam chính: Thạch Tri Mặc

Nữ chính: Liễu Thuần Đình

http://www.aetruyen.com/forum/showthread.php?t=108877

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Nga! Tình Nhân Đầu Gỗ Của Ta