THÔNG TIN TRUYỆN

Nhân Yêu Tân Nương

Hoàn thành Hiện Đại Túc Vân 10 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Không thể nào? Như vậy phong hoa tuyệt đại geisha lại là cái "Nhân yêu" ? Đông Vương Thiên Nghiêu trò chơi nhân gian, phẩm thường quá đông đảo mỹ nữ cực phẩm, nhưng còn chưa có một nữ nhân có thể như vậy hấp dẫn hắn. Nhưng mà, hắn đã phi đồng tính luyến ái, cũng không có đặc thù "Tính tích hảo", vì sao tâm hồn hắn đều bị người nam này phẫn nữ trang geisha câu đi rồi? Geisha trên người có hay không cất giấu một ít khúc chiết, kinh ngạc có một không hai bí văn? Đã tình ma Thiên Nghiêu, đem sử ra toàn thân thế võ xốc lên tất cả bí mật...

http://www.aetruyen.com/forum/showthread.php?t=124952

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Nhân Yêu Tân Nương