THÔNG TIN TRUYỆN

Ôi! Tình Nhân Quản Gia Của Ta

Hoàn thành Hiện Đại Đậu Toa 10 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Trời sinh hé ra "Đại ca" mặt thì thế nào?

Nàng liền cảm thấy hắn nhìn siêu có vị đạo

Còn là một hiếm có chính nghĩa nam tử hán đâu!

Mặc dù hắn anh hùng cứu mỹ nhân thật ra là dư thừa

Thậm chí phá hủy nàng nguyên bản nhân thể thực nghiệm kế hoạch

Nhưng chuột bạch sẽ tìm thì có, nam nhân tốt cũng không là tùy ý có thể thấy

Cho nên nàng quyết định giúp đỡ hắn, giới thiệu một phần công việc tốt cho hắn ——

Vậy mà nàng hao hết ba tấc bất lạn miệng lưỡi, phí sức còn cộng thêm sức lao động

Kết quả lại là đổi lấy hắn thở phì phì quở trách

Còn nói đã nàng không biết giữ mình trong sạch, hắn cũng không cần lại ㄍㄧㄥ đi xuống

Sau đó liền cho nàng "Ngạnh thượng", kết nối với tố cơ hội cũng không cho nàng!

Thiên! Nàng rốt cuộc lượm cái cái dạng gì nam nhân trở về a?

Quản đông quản tây , ngay cả thân thể của nàng đều quản quá chặt chẽ chặt. . .

http://www.aetruyen.com/forum/showthread.php?t=108877

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Ôi! Tình Nhân Quản Gia Của Ta