THÔNG TIN TRUYỆN

Phượng Nghịch Thiên Hạ Bắc Nguyệt Thiên

Hoàn thành Dị Thế Lộ Phi 2131 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Nữ chủ siêu cấp cường đại, lãnh khốc phúc hắc, ngoái đầu nhìn lại cười, thiên hạ phong vân loạn!

Nàng, trưởng công chúa phủ duy nhất đích nữ, lại là cả nước đều biết phế vật! Đương lành lạnh con ngươi mở, nàng đã là thế kỷ 21 nguy hiểm nhất thiên tài sát thủ! Lật mặt như cắt, phúc tay vì mưa! Đương ma ốm tiểu thư bày ra phong mang, kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ vô số nam nữ vì chi nghiêng đổ... Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình, thời loạn trung hòa nàng tương phùng, một khúc cầm tiêu hợp tấu, từ đó trên trời dưới đất, sinh tử tương tùy.

http://www.aetruyen.com/forum/showthread.php?t=133902

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Phượng Nghịch Thiên Hạ Bắc Nguyệt Thiên