THÔNG TIN TRUYỆN

Tổng Tài Hai Mặt Tình Nhân

Hoàn thành Hiện Đại Quý Anh 9 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Nữ nhân này có hay không làm rõ ràng tình hình!

Có người lễ nhượng muội muội là như thế này lễ nhượng sao?

Muội muội muốn cái gì liền không nói hai lời hai tay dâng lên?

Trước đây hắn không xen vào, cũng không cách nào quản,

Thế nhưng bây giờ hắn cũng không thể tùy ý nàng làm như vậy!

Bởi vì nàng vậy mà quá phận đến --

Liên người yêu cũng muốn cho cấp muội muội của nàng!

Người hắn thích thế nhưng ở trên mạng cùng hắn nói chuyện trời đất,

Cùng hắn tâm linh phù hợp nữ tử,

Mà không phải trước mắt này dung tục đến không được nữ nhân!

Hắn nhưng không cho phép nàng đưa hắn coi như vật phẩm như nhau nhượng ra,

Hắn nhất định sẽ làm cho nàng biết, ai mới là đương gia tác chủ người!

http://www.aetruyen.com/forum/showthread.php?t=115189

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Tổng Tài Hai Mặt Tình Nhân