THÔNG TIN TRUYỆN

Vô Hạn Tam Quốc Chi Quần Anh Trùng Sinh

Còn tiếp Quân Sự Nhất Lộ Chinh Phạt 2 Chương

ĐỀ CỬ

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Dựa vào vọng khí thuật, tại minh thổ mời chào nhân tài, Tam quốc bên trong mất sớm tài năng, một cái cũng không buông tha! Dựa vào mất sớm tài năng, nhập dương thế tham gia nhiệm vụ, Hán mạt sau lịch sử sự kiện, toàn bộ đều không buông tha! Lịch sử nhiệm vụ lúc kết thúc, chính là phản công dương thế ngày. . . Nhân vật chính là oanh liệt, suất minh mới xuất thế, lĩnh âm binh hồi dương, đến thần linh giúp đỡ, thề muốn nhất thống minh thổ, dịch đỉnh Tam quốc!

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN Vô Hạn Tam Quốc Chi Quần Anh Trùng Sinh